Dupa pret

Intre si lei
 

Politica de confidentialitate


MICRONIX PLUS SRL solicită nume, date CI/CNP, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienţii săi in scopul intocmirii facturilor si certificatelor conform reglementarilor in vigoare.

Furnizarea datelor personale nu implica nicio obligatie din partea clientilor MICRONIX PLUS SRL iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date.

 

Ne rezervam dreptul de a anula comenzile ce contin date incomplete sau facute fara informatii de baza, ca telefon de contact, adresa si date CI/CNP.


MICRONIX PLUS SRL va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat si NU va vinde, NU va închiria şi NU va face barter aceste informatii.


Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate se vor afisa la sediul MICRONIX PLUS SRL si pe site-ul aflat in proprietatea MICRONIX PLUS cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor.


Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.


MICRONIX PLUS SRL îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără nevoie de preaviz.


Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor aflate pe site, cu excepţia deţinătorului său legal – MICRONIX PLUS SRL, fără acordul prealabil al MICRONIX PLUS SRL, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca MICRONIX PLUS SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Garantam securitatea si confidentialitatea datelor transmise prin sistemul informatic